• საქართველოს სოკოს მწარმოებელთა ასოციაცია

  • საქართველოს სოკოს მწარმოებელთა ასოციაცია

საქართველოს სოკოს მწარმოებელთა ასოციაცია

ეკოლოგია

ეკოლოგია

პოპულარიზება

პოპულარიზება

ხარისხის დაცვა

ხარისხის დაცვა

განვითარება

განვითარება

ცოტა რამ ჩვენ შესახებ

ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად კარგი გარემო შევქმნათ

ჩვენი მიზანი

საქმიანობიდან გამომდინარე ჩვენს მიზნებს წარმოადგენს: სოკოს წარმოებაზე, დამუშავებასა და მარკეტინგთან დაკავშირებით საფრთხეების პროგნოზირება და რეაგირება; მონიტორინგი და გავლენა საკანონმდებლო და მარეგულირებელ საკითხებზე; მხარდაჭრა, ანალიზი და გავრცელება ისეთი ინფორმაციის, როგორიცაა კვლევები, სტატისტიკა, ინოვაციები ტექნოლოგიებში და სხვ.;

ჩვენი მისია

მაქსიმალურად კარგი გარემოს შექმნა საქართველოში სოკოს წარმოების განვითარებისთვის, პროდუქციის პოპულარიზების გაზრდა, ხარისხის დაცვა და პროდუქციის იმპორტის შემცირება

ხარისხის, წარმოების და სამრეწველო რეპუტაციის დაცვა. წარმოების მხარდაჭრა და მწარმოებელთა ინტერესების ხელშეწყობა

არსებული ბაზრების შენარჩუნება და განვითარება, ახალი ბაზრის შესაძლებლობების ათვისება

ინფორმაციის და რესურსების მართვა, გაერთიანებების ჩამოყალიბება და ურთიერთთანამშრომლობა.

ჩვენი პარტნიორები